Khwaab

Hum khwabon se kyun dare
Unhone kya bigaada hai hamara
Dar to manzilon se lagta hai
Khwabon ke Anjaam se waqif jo karaati hain

No comments: