Khata meri nahi khudah ki hai,
Dimag bhi banaya usi ne aur dil bhi.

No comments: