Lafz har baat ko keh jaayen zaroori nahi hai,
baat lafzon ko bayaan kar jaaye ye bhi zaroori nahi hai,
aks hai, mehsoos hota hai, bahut hai.

No comments: